Tackbrev

REPUTABLE SPONSORS
We are writting to you from thankful hearts for your great understanding, compassion, support to us. Many thanks to you that you're supporting us not only physical things but and things wich show us goodness, noble- mindedness of your hearts what let us to grow height of spirit what gives us to change ours existences. Sincere thank you from "st. GABRIELIUS" comrunity and let God bless you for yours noble wishes to support lost in the lifes people.
Linas.

Seriösa sponsorer
Vi skriver till dig från tacksamma hjärtan för din stora förståelse, medkänsla, stöd till oss. Många tack att du stödjer oss inte bara fysiska saker men och saker som visar oss godhet, ädelt sinne av era hjärtan. Låta anden växa till större höjder att låta oss ändra våra liv. Innerligt tack från ”st. GABRIELIUS” församling och låt Gud välsigna dig för dina ädla önskemål att stödja förluster i människors liv.
Linas.

--------------------------------------------------------------

Kära Kerstin

Tack så väldigt mycket för din generösa och innerliga hjälp för Balninkais invånare. Ett stort tack även till Tadas gircius för hans hängivna välgörenhetsarbete för vårt samhälle med invånare.
Vi vill inbjuda dig till att besöka Balninkai när du vill.

Kommunalrådet

-------------------------------------------------------------

Vi vill hälsa er ( med tidigare helgtider och önskar (apu) er? styrka och hälsa. Guds välsignelse för det goda arbetet ni gör för närvarande.
Ve tackar er och Tadas för den hjälp vi fått, det är av stor betydelse och nödvändigt.
Kära vänner vi saknar er och skulle vilja bjuda er till oss. Mycket lycka i ert nödvändiga och betydelsefulla arbete-
Vänligen

Sveksnos sällskap för sjuka / genom coordinator Ingrita

 

--------------------------------------------------------------

Goddag
Vi sänder ett brev från Pagegiais handikapporganisation
Pagegiais handikapp organisation har 336 medlemmar och erbjuder social service för människor med funktionsnedsättning, driver ett dagcenter och ett flertal olika projekt.
Organisation är mycket tacksam för vårt långa samarbete. Loreta sta ordföranden för organisationen vill tacka för all hjälp hon fått med mediciner som har förbättrat hennes livskvalitet.
Vi ser framemot ert nästa besök
Bästa hälsningar
Pagegiai handikapporganisation

 

-------------------------------------------------------------

                                      kerstin_lindquist-tackbrev-diplom.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fler brev kommer efterhand