Tackbrev

REPUTABLE SPONSORS
We are writting to you from thankful hearts for your great understanding, compassion, support to us. Many thanks to you that you're supporting us not only physical things but and things wich show us goodness, noble- mindedness of your hearts what let us to grow height of spirit what gives us to change ours existences. Sincere thank you from "st. GABRIELIUS" comrunity and let God bless you for yours noble wishes to support lost in the lifes people.
Linas.


Seriösa sponsorer
Vi skriver till dig från tacksamma hjärtan för din stora förståelse, medkänsla, stöd till oss. Många tack att du stödjer oss inte bara fysiska saker men och saker som visar oss godhet, ädelt sinne av era hjärtan. Låta anden växa till större höjder att låta oss ändra våra liv. Innerligt tack från ”st. GABRIELIUS” församling och låt Gud välsigna dig för dina ädla önskemål att stödja förluster i människors liv.
Linas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fler brev kommer efterhand