Om Oss

 

Föreningens syfte är att på kristen grund bistå nödlidande människor med olika hjälpinsatser där All verksamhet sker helt ideellt.

Föreningen har fem lokalgrupper som finns i Åhus, Lomma, Olofström, Jämjö och Bräkne-Hoby som jobbar med regelbundna insamlingar av förnödenheter av olika slag. Arbetet sker bl.a. genom loppis, marknader och stickcaféer.

Som medlem i föreningen välkomnas var och en som vill dela föreningens syfte och stödja arbetet med ekonomiska bidrag. Föreningar och företag kan erhålla stödmedlemskap. Stödmedlemmar erhåller ej rösträtt vid årsmöte. Årsavgiften för stödmedlemmar beslutas vid föreningens årsmöte.

 

Transporter Då hjälpsändningsfrakterna till Litauen är kostsamma, är föreningen beroende av ekonomiska bidragsgivare. Föreningen har under året sökt och beviljats bidrag från Lions i Åhus samt från Biståndsgruppen i Arlöv och Absolut i Åhus. Övriga fraktbidrag kommer från privatpersoner och företag. Ca var 3:e -var 4:e vecka har transporter med hjälpsändningar har nått Litauen under året 2012. Hjälpsändningarna fortsätter att göra nytta hos de behövande. Bl a har ett stort antal sjukhussängar nått privatpersoner, gamla och handikappade i sina hem.

Samarbetet med Litauen och hembygdsföreningar Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Litauenhjälpen och de aktuella hembygdsföreningarna. Avtalet avser att höja kvaliteten och effektiviteten på internationellt samarbetet samt att höja säkerheten och att viktig information delges varandra. Avtalet upphör att gälla om någon av parterna önskar avbryta samarbetet, vilket i såfall sker skriftligt

Projekten Föreningen har valt att kalla de olika hjälpinsatserna för "projekt" med efterföljande nummer. Målet är att slutföra ett projekt i taget för att hjälpa så effektivt som möjligt.