Sista numret av medlemstidningen

 

25 årstidning. Jubileumsutgåva.docx

nr-3-2013.docx

litauentidning-nr-1-2014-2.docx

nr-1litauenhjalpen-nr-1-2015.docx

lit-tid-nr 2_sep_2015.docx

lit-tid-nr1-2016.docx

lit-tid-nr_2-2016.docx

litauenhjalpen-tidning-1-2017.doc

 

Verksamhetsberättelse för Litauenhjälpen verksamhetsåret 2017


Vid vårt senaste årsmöte steg vår trognaste medarbetare Saga, i Åhus åt sidan. Litauenhjälpens lokale i Åhus hade blivit uppsagd, Sagas käre make avled efter en tids sjukdom. Saga sade upp sig från styrelsen och hjälpverksamheten i Åhus som avslutades.
Litauenhjälpen med Tadas i spetsen avtackade då Saga och hennes personal med var sitt VIP-band och blommor. Sagas ”lastgubbar” fick också utmärkelse för mångårig tjänst.Trillingfamiljen var också närvarande och tackade Saga för hennes insatser till sin familj. Stanley och Barbro Karlman spelade och sjöng läsarsånger.
Under året har Litauenhjälpen haft tre styrelsemöten. 15 transporter kördes över varav en betalades av färgbolaget i Göteborg som har försett Litauen med dryga 50 ton färg vart år. En beundransvärd insats.
Vytas, barnhemsbarnet som kom till oss redan som liten för operation i Malmö och kom tillbaka till oss efter 15 år och behövde få hjälp med sitt stora underbett. Skurups församling och Lisbet Resman gjorde insamlingar till den. Sedan behövdes ytterligare tandställningsoperationer som Litauenhjälpen sponsrade genom Y-Kontot som är ett konto som Litauenhjälpen fått genom ett testamente för många år sedan och som skulle gå till handikappade och sjuka som behövde olika operationer.
Litauenhjälpen fyllde 25 år och det firades hos medarbetarna i Lomma på deras hemmaplan. Samtliga fick ett VIP-snöre och det åts god mat och det var en trevlig gemenskap.
Tadas står fortfarande för all destrubition i Litauen och vid frågan om han vill och kan fortsätta så är svaret JA. Det behövs fortfarande hjälpinsatser och idag har Litauenhjälpen fått tackbrev från olika organisationer och hembygdsföreningar som vill tacka och som skriver litegrann om sina olika verksamheter.
Fortfarande finns några lokalavdelningar kvar som Jämjö, Olofström och Lomma. Under året har Litauenhjälpen fått mycket hjälp från Alvesta och Blädinge församlingar, Alvesta Röd kors, färgfirman i Göteborg, och inte minst från 34ans Fynd i Karlshamn.
Många frivilliga händer har under året stickat, virkat, lastat, tvättat, hämtat och arbetat med att ta emot förnödenheter, lastat lastbilen när den kommer.
Tadas och Robertas kommer ca varannan månad och hjälper till med lasterna.
Ett speciellt tack till Annbritt, Ingrid och Ann-Margrete som är ”lagledare” i sina lokalgrupper. Stort tack också till Tadas som bär ett stort tungt lass tillsammans med Robertas, den ständiga”privatchauffören och hjälpredan”.

Kerstin Lindquist